zastoupen
ve sbírkách

NG Praha, MK ČR; Puškinovo muzeum Moskva; Východočeská galerie Pardubice; NG Banská Bystrica; Galeria výtvarného umenia Prešov; Frederikshaven Kunstmuseum; Galerie Steiner Bad Rappenau; Galerie Hohe Straße Dieburg; Pravis Osnabrück; BWA Lodž; BWA Poznaň; Rijksmuseum Meermanno Haag; Tennis museum Gasper Oberhausen; Presidentský palác Lusaka; Sbírka Ex libris Chrudim; Muzeum balónů Augsburg; Fortuna, a. s.; SDN Praha; G. Scheuer, B. Gladbach; AKO Köln; W. Jäschke Salzgitter; De Gaudenzi Braunschweig; E. Rinaldi Lancia, Torino; F. Hrubý Praha; AKUMA, a. s., Mladá Boleslav; Zirci Galerie; Budapešť; SPT TELECOM, TK PLUS, s. r. o., Prostějov; SAZKA, a. s.; KRIJCOS s. r. o. Všenory; Škoda Export Praha; Řízení letového provozu Praha; Advokátní kancelář Kříž & Bělina Praha; Museum Auto Škoda, Mladá Boleslav; Agentura Publicis, Praha; Pražská Energetika, a. s., Praha; Česká kooperativa, a. s., Praha; Srba OPEL GM, Praha; Česká reklamní / TBVA, Praha; CASUA spol. s r. o., Praha; Ortopedická klinika IPVZ, FN Bulovka, Praha; Dětská chirurgie, FN Bulovka, Praha; Hotel EXPO, Praha; FRANKLIN, Praha; National Arts Centre, Ottawa, Kanada; Kunstverein Salzgitter, e. V., Salzgitter, SRN; DUNLOP, Hanau, SRN; Kunstverein Osnabrück, e. V., SRN; Velvyslanectví ČR, Jakarta; ZÚ ČR, Jakarta; Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha; Stálá mise České republiky při OSN, New York; GK České republiky, Sydney; ZÚ ČR Tirana; ZÚ ČR Budapešť; Velvyslanectví ČR Montevideo, Velvyslanectví ČR Budapešť; Velvyslanectví ČR Oslo; ifBohemia Praha; O2 Aréna (SAZKA), Praha; Park Holiday Benice; TK Sparta Praha; TK Plus; Česká spořitelna Praha; Hotel Expo Praha; Park Holiday Praha Benice; Neri Praha.