stálé
expozice

HOTEL EXPO, Výstaviště, Za elektrárnou, Praha 7 Holešovice; ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KŘÍŽ & PARTNEŘI s.r.o., Rybná 9, Praha 1.